"Snovi Hilandara"

Šta se dobija kada se stari predmeti nađeni posle požara u manastiru spoje sa zlatom i dijamantima? Uz posvećenost, trogodišnji rad i veru u Boga - kolekcija nakita koja, kako kaže autor, odiše duhovnošču. Dizajner nakita Slavoljub Galić Đani osmislio je 33 eksponata koja simbolizuju Isusov život na zemlji. Svi oni predstavljeni su u Svetosavskom domu u Nišu u sklopu obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta. Kolekcija je dobila blagoslov manastira Hilandar, a slike jednog njenog dela su pred vama.

Carska maslinaHilandarska zora

Hilandarske dveri

Krst 1

Milutinove zidine

Monaška torba

Nebeska kupola

Spasenje

Vaznesenje

Vitleemska pećina

Zvekir
.You Might Also Like

0 comments