PRSTENJE KOJE JE MENJALO ISTORIJU

Tokom prethodnih decenija, neki komadi nakita imali su značajne uloge i bili mnogo više od ukrasa... 


Papin prsten


Fisherman ring, kako se drugačije zove zvaničan komad nakita na ruci Pape, posebna je vrsta pečatnog prstena. Njegovo ime (prsten ribara) potiče od shvatanja da je Papa zapravo naslednik Svetog Petra koji je bio ribar. U trenutku kad novi Papa dobija svoju titulu, prsten se stavlja na njegovu desnu ruku. Po običaju, veći je nego što prstu odgovara zato što se obično nosi preko rukavice. Prsten koji je nosio Papa Pol VI bio je simbolično uništen čekićem posle njegove smrti, kako bi se sprečilo pečatiranje zvaničnih dokumenata za koje se do tada koristio. Danas se ne ide toliko daleko, pa je prsten Pape Benedikta VI posle njegovog odlaska sa te pozicije samo oštećen, urezivanjem dve linije u obliku krsta. Papa čak ni ne nosi prsten svakodnevno, kao što je nekada činjeno.


Prometejev prsten


Čuvena je legenda prema kojoj je Prometej zadužio ljude darujući im vatru. On je ukrao sa planine Olimp, ali kada je Zevs primetio da je opljačkan na ovaj način, rešio je da kazni prestupnika. Prometej je okovan za Kavkaz, a jedan orao je svakog jutra dolazio i kljucao mu jetru. Jetra bi tokom noći zarastala, a svaki novi dan donosio je novu muku za lopova. Najzad je Herakle ustrelio orla i spasio Prometeja, a Zevs je odlučio da ga oslobodi stene. Ipak, kazna nije u potpunosti nestala - Prometej je morao da nosi čelični prsten sa delićem stene kako bi zauvek ostao vezan za nju. Veruje se da su smrtnici nakon toga počeli da nose prstenje sa različitim vrstama kamenčića jer su želeli da ostanu bliski sa svojim herojem. 


Otrovni prsten Cezara Bordžije


Istaknuti član kontroverzne porodice Bordžija imao je gotovo gospodski način za ubijanje svojih neprijatelja. Naime, nosio je prsten sa glavom lava koji je služio kao opasno oružje - u sebi je sadržao otrov. Dok neki govore da je Cezar iz prstena suptilno sipao otrov u piće i hranu protivnika, drugi objašnjavaju da je u ovom komadu nakita postojala igla putem koje se kobna supstanca ubrizgavala direktno u telo žrtve.

Francois Arnaud kao Cesar Borgia

Josifov prsten 


Josif je, prema knjizi Postanja, bio jedan od 12 Jakobovih sinova. On je najpre u zatvoru tumačio snove visokih egipatskih činovnika, a potom je isto uspešno uradio i sa snovima samog tadašnjeg faraona. Kao znak zahvalnosti, na poklon je dobio prsten. Prema beleškama, u pitanju je bio pečatni prsten koji je Jozefa učinio veoma cenjenim u ovoj zemlji. Ovaj komad nakita za Josifa je značio i svojevrsnu teološku dilemu - Egipćani su svojim nakitom slavili faraone kao bogove, ali je Jozef svojim prstenom prezentovao sebe kao sina muškarca izabranog od strane jedinog pravog Boga. Smatra se da je ovaj poznati komad nakita od Egipćana putem ratova i kradja došao do Feničana i Grka, onda i do Etrušćana i Italije, da bi na kraju stigao do samih Rimljana. Pronađen je 1824. godine blizu Memfisa.

Josifov prsten je otkriven u grobnici

You Might Also Like

0 comments